Parafia pw. św. Katarzyna w Brodnicy realizować będzie od września 2016 r. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Żywność wydawana będzie
z chwilą dostarczenia jej do naszego magazynu.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

·         951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

·         771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

-         ośrodki pomocy społecznej,

-         organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te będą realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te będą prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

 

 

Ogłoszenia Parafialne

na 32 niedzielę zwykłą 12.11.2017

 

 

1.    W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy nasz Odpust Parafialny ku czci św. Katarzyny. Suma odpustowa o godz. 12.00  a po niej procesja dookoła kościoła. Proszę niosących sztandary, feretrony, baldachim i dziewczynki sypiące kwiatki.

2.    Dziękuję trzem anonimowym rodzinom za ofary na kościół razem 320 PLN. Bóg zapłać!

3.    Zmarł Janusz Onsorge z Szołder, pogrzeb we wtorek o godz.11. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

4.    Do nabycia Przewodnik Katolicki.

 

 

 

Intencje Mszalne

Wtorek
14 listopada

Godz. 18.00Za parafian

Środa
15 listopada

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Godz. 18.00+Leona, Helenę Jana i Tadeusza Dolaciaków

+Józefa Idczaka (od siostry Ireny z mężem i córką)

+Danutę Gajewską (od rodziny Dębowskich)

+Jana Wielgosza (od siostry Ewy z synem Robertem)

+Helenę, Antoniego Beszterdów, Józefę, Stanisława, Jana Nowaków. W 82 r. urodzin z podziękowaniem i prośbą od dalsze łaski i zdrowie

Czwartek
16 listopada

Godz. 18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek
17 listopada

Godz. 18.00+ Zofię Ludwiczak (od wnuka Zbigniewa z rodziną)

Sobota
18 listopada

Godz. 18.00+Stanisława Wyzuja

 

Niedziela
19 listopada

NIEDZIELA   33   ZWYKŁA   ODPUST PARAFIALNY

Godz.  8.00 –+Cecylię, Kazimierza Mielcarek, Henryka Karwatkę

Godz. 9.30 –+Marię w 3r.śm.,++Łuczków i Hankiewiczów  rez.

Godz.12.00Suma Odpustowa za parafian