OGŁOSZENIA PARAFIALNE

na II Niedzielę Wielkiego Postu 17.03.2019

 

 

1. Dzisiaj po Mszach zbiórka na misje.

2. Droga krzyżowa w piątek: o 16.30 w Szołdrach i o 17.30 w Brodnicy.

3. Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy o godz. 11.00.

4. Zmarł Stefan Kosmala. Pogrzeb w poniedziałek o 12.00. Wieczny odpoczynek.

5. W tym tygodniu biuro nieczynne.

6. Dziękuję za składaną daninę diecezjalną. Bóg zapłać!

 

 

 

 

 

 

 

Parafia pw. św. Katarzyna w Brodnicy realizować będzie od września 2016 r. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Żywność wydawana będzie
z chwilą dostarczenia jej do naszego magazynu.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

·         951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

·         771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

-         ośrodki pomocy społecznej,

-         organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te będą realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te będą prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016" będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makaron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej.