CMENTARZ

Zmarłych w Brodnicy grzebano wokół kościoła, ale już od 1810 roku władze cywilne z rozporządzenia ówczesnego rządu pruskiego wydały przepisy, aby cmentarze tworzyć w oddaleniu od świątyń.

       
25 marca 1842 roku ks. Borowicz poświęcił nowy cmentarz za wsią, a 25 listopada tego roku otrzymał zgodę na pochowanie w mogile kości z kostnicy przy kościele. Cmentarz przy kościele używany był do 1842 roku. Cmentarz wokół kościoła zawiera grobowiec rodziny Wilczyńskich z Krzyżanowa a także grób, gdzie złożone zostały szczątki Wojewody i Senatora Józefa Wybickiego.
Józef Przybysz z Kopyt odkupił przyległy do cmentarza grunt o powierzchni 3 arów 76 centarów, należących niegdyś do Józefa Wróblewskiego i podarował go parafii, aby rozszerzyć obszar cmentarza w południowo - zachodnią stronę.
Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
Copyright - Parafia Św. Katarzyny w Brodnicy 2008 - 2009
Foto, projekt i wykonanie: Dariusz Antoniewicz