WYPOSAŻENIE  MUROWANEGO  KOŚCIOŁA

Świątynia posiada trzy ołtarze - jeden główny i dwa boczne. Ołtarz Wielki ze strzelistymi wieżyczkami, bogatymi sztukateriami, tworzy tryptyk z umieszczonymi symetrycznie względem środka obrazami świętych Pańskich od lewej : świętych Barbary i Andrzeja, św. Anny z małą Marią i św. Pawła; z prawej: św. Piotra i Katarzyny oraz św. Wawrzyńca i św. Agnieszki. W centrum ołtarza było wspaniałe, wysokie tabernakulum, z wierzchu bogato zdobione a powyżej nisza do wystawienia Najświętszego sakramentu mieściła obraz Ukrzyżowanego Chrystusa. Na ołtarzu stało 14 mosiężnych lichtarzy i dwa małe. Przed ołtarzem wisiał pozłacany lampion z wieczną lampką z 1875 roku. W tym ołtarzu mieściły się relikwie św. Felicjana i św. Tekli, uratowane ze starego spalonego kościoła. Ołtarz boczny usytuowany po zachodniej stronie nazywany był ołtarzem Najświętszej Maryi Panny. Tworzyły go po lewej stronie obrazy świętych: Zofii i Antoniego, po prawej: Stanisława biskupa i Dezyderego. Ołtarz po wschodniej stronie zdobił w centralnym miejscu umieszczony obraz Chrystusa na Krzyżu, po jego bokach – od strony prawej – były obrazy świętych: Andrzeja Boboli i Henryka, a po przeciwnej: św. Jozafata i Józefa.
Szczególnie cennym zabytkiem jest obraz Matki Bożej unoszonej przez chór aniołów z XVII w. zaopatrzony napisem: Exaltate est Santa Dei genitrix Super Chorus Angelorum – poniżej Latercade pro nobis. Posadzka wyłożona była
z dwukolorowych kamiennych flisów. Na chórze widniały nowe organy z 1886 roku – Akerman Breslau oraz z tego samego roku dwa duże gotyckie konfesjonały i dwa mniejsze.
        W świątyni wśród sprzętów kościelnych wykonanych ze srebra i złota znajdowały się następujące zabytki:
1. monstrancja późnogotycka biało-srebrna z XV/XVI w. z bogatymi dekoracjami architektonicznymi, z figurkami Chrystusa Zmartwychwstałego, świętych Piotra i Pawła oraz sześcioma innymi apostołami, Matki Boskiej
z Dzieciątkiem. Podstawa monstrancji zgodnie z napisem widniejącym na stopie wykonana była w 1805 roku ze znakiem złotniczym Poznania i cechą złotnika poznańskiego M. Petzolta
2. monstrancja gotycka pozłacana, podarowana kościołowi przez
Ks. Cichowskiego
3. krzyż srebrny z Agnus Dei
4. krzyż srebrny z figurką z kości słoniowej
5. kielich srebrny częściowo złocony
6. kielich srebrny beryzowany z trzema serafinami
7. kielich srebrny z trzema serafinami
8. 5 pater srebrnych
9. puszka wczesnobarokowa z II poł. XVII w., srebrna z przykryciem
10. pacyfikał z ok. XVII wieku
11. dwie ampułki ze srebrną tacką z I poł. XVII w.
12. dwa srebrne lichtarzyki – nowe
13. pięć srebrnych koron
14. dwie złote obrączki i dwie srebrne
15. lawaterz cynowy i kociołek miedziany z okresu baroku
Oprócz wymienionych przedmiotów mieściły się również inne, które ozdabiały wnętrze świątyni i służyły do sprawowania Najświętszej Ofiary. Wśród nich był ornat pochodzący z XVIII w. odnowiony w 1907 roku staraniem Antoniny i Wacława Mańkowskich.
W wieży kościelnej znajdują się trzy dzwony. Pierwszy zaopatrzony napisem: Ave Maria; następny: Sanctus Joseph; a trzeci Santa Catherina. Na każdym
z nich widnieje napis: Gogossen von G.A. Janck In Leipzig 1889.

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
Copyright - Parafia Św. Katarzyny w Brodnicy 2008 - 2009
Foto, projekt i wykonanie: Dariusz Antoniewicz