Elewacje północna i południowa są jednokondygnacyjne ze szczytami
w transepcie i z wielokondygnacyjną wieżą od zachodu, mają siedmioosiowe okna z maswerkami. Okno wieży nie jest ozdobione. W północnej stronie pod kaplicą Matki Boskiej, z oddzielnym wejściem z zewnątrz, znajduje się krypta grobowa z napisem nad wejściem: „Grobowiec Koźmianów” i wykonanym
z piaskowca herbem – Nałęcz. Natomiast po stronie południowej kościoła znajduje się grobowiec Wilczyńskich.
          W elewacji zachodniej zasadniczą i środkową część zajmuje pięciokondygnacyjna wieża z hełmem. W niej widoczna jest wąska, ostrokołowa blenda okienna ze stojącą rzeźbą św. Katarzyny wykonana z piaskowca, z kołem obok. W dwukondygnacji zamontowany jest okrągły zegar.
        
                                                               OPIS ARCHITEKTONICZNY MUROWANEGO KOŚCIOŁA

          Odbudowany kościół jest jednonawowy z transeptem i prostokątną wieżą od zachodu oraz przęsłem i 5-bocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu.
W prześle znajdują się dwie zakrystie z wejściami od zewnątrz i do przęsła chóru. po środku transeptu są dwa prostokątne wejścia do krypt grobowych pod transeptem. Wejście główne do kościoła jest od zachodniej strony w wieży i od południa w przęśle chóru trzyprzęsłowej nawy. Bryła kościoła jest zróżnicowana, a zasadniczy jej trzon stanowi prostopadłościan nawy głównej, nakryty dachem dwuspadowym z oknami wentylacyjnymi krzyżującymi się
z prostopadłościanem transeptu, nakrytym niższym dachem dwuspadowym i sygnaturką pośrodku skrzyżowania. Szczyty transeptu i korpusu są ceglane, wyższe od kaletnicy dachów, ozdobne ze sterczynami. Od wschodu do korpusu przylega pięcioboczna część ośmiościanu, nakryta oddzielnym dachem pięciospadowym. Po bokach przęsła za transeptem są dwa niskie prostopadłościany zakrystii. Nad całością dominuje prostopadłościenna wieża ze sterczynami w narożach, które przechodzą w mniejsza ośmiokątną sygnaturkę nakrytą wysokim ośmiokątnym hełmem. Po obu stronach transeptu są niskie prostopadłościenne przedsionki, będące wejściem do krypt, nakryte oddzielnymi daszkami dwuspadowymi. Całą bryłę opinają przypory przy przęsłach, które są w narożach uskokowe i trzystopniowe.
Elewacja wschodnia jest dwukondygnacyjna z pięciobocznym prezbiterium i wejściami do zakrystii. Zdobią ją okna z witrażami i Chrystus na Krzyżu, przy którym widoczne są płyty epitafijne: Mańkowskich, Chłapowskich, Jaczyńskich, Głowackiego.
Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
Copyright - Parafia Św. Katarzyny w Brodnicy 2008 - 2009
Foto, projekt i wykonanie: Dariusz Antoniewicz